Kategorie

Informacje

 

 

Zamówienia złożone do godziny 11:00 są realizowane i wysyłane tego samego dnia. 
Zamówienia złożone po godzinie 11:00 wysyłamy w następnym dniu roboczym.

Korzystamy z firmy kurierskiej DPD:

AKTUALNE WZORNIKI

Regulamin

REGULAMIN e-sklepu Salon Papierów Ozdobnych 'KINIPOL' Jerzy Pyka


Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy Salonu Papierów Ozdobnych (zwanym dalej „Sklepem) jest Jerzy Pyka Salon Papierów Ozdobnych "KiniPol", ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice, NIP: 6340079713, REGON: 271588977.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez stronę internetową www.papiery.com.pl oraz telefonicznie pod nr tel. +48 32 258 85 95, +48 32 259 89 48.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1. Prezentacja towarów w serwisie internetowym Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia w serwisie internetowym Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.
2. Przez realizację zamówienia należy rozumieć wydanie przesyłki spedytorowi celem dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowanie towaru do odbioru osobistego.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w pierwszym dniu roboczym po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu.
4. Jeśli nie podano inaczej w opisie produktu, czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych w zależności od dostępności towaru.
5. Cennik wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej:
a) 27,06 zł paczka do 30 kg (wysyłka po przedpłacie)
b) 33,21 zł paczka do 30 kg (wysyłka za pobraniem)
c) w przypadku przesyłek cięższych niż 30 kg Klient powinien indywidualnie uzgodnić koszt wysyłki przed złożeniem zamówienia.
Czas dostawy jest zależny od firmy kurierskiej i wynosi 2-3 dni robocze.
6. Przelewy mogą być realizowane na następujący rachunek bankowy:
Salon Papierów Ozdobnych "KiniPol" Jerzy Pyka
40-101 Katowice, ul. Chorzowska 73A
51 1090 1186 0000 0000 1801 5025
Santander Bank Polska S.A.
7. Sklep nie prowadzi sprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CENY, FAKTURY VAT I PROMOCJE


1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w PLN.
2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT na firmę prosimy o wpisanie w formularzu Koszyka pełnych danych do faktury.
3. Jeśli w warunkach promocji nie zastrzeżono inaczej, wszelkie promocje ważne są do wyczerpania zapasów i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie.


RĘKOJMIA ZA WADY


1. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
2. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), zastosowanie znajdują poniższe punkty 3-7.
3. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar nie posiadający wad. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku zakupu towarów używanych, sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od chwili jego wydania.
4. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. W miarę możliwości składanej reklamacji proszę dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę lub inne potwierdzenie zakupu), co ułatwi jej rozpatrzenie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.
5. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.
6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na następującym formularzu: [link do formularza] pod adresem: Salon Papierów Ozdobnych "KiniPol", ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
5. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Jerzy Pyka Salon Papierów Ozdobnych "KiniPol", ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice, NIP: 6340079713, REGON: 271588977;
b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz, jeśli wyrazili na to Państwo zgodę, także w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w celu jej wykonania: operatorom poczty, kurierom, operatorom płatności;
c. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.